Karnety

Karnet normalny na 6 seansów: 78 zł
Karnet ulgowy* na 6 seansów: 54 zł
Karnet normalny na 12 seansów: 132 zł
Karnet ulgowy* na 12 seansów: 102 zł

Karnet joga 4 wejścia 104 zł
(karnet należy wykorzystać w ciągu 1 roku)

* bilety i karnety ulgowe – na podstawie legitymacji – emeryci, renciści, inwalidzi, dzieci powyżej 5 lat,
młodzież szkolna do 18 lat, studenci.