Plan zajęć

WTOREK godz 19:00

CZWARTEK godz 18:00

CZWARTEK godz 19:30