Czy wiesz, że…

Coraz częściej możemy zaobserwować przekraczanie norm jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju. Ostatnio bardzo często w naszym województwie ma miejsce przekroczenie normy pyłu PM10.

Co to jest pył PM10?

Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Pył zawieszony PM10 jest frakcją pyłu o bardzo małych rozmiarach średnicy ziaren – do 10 mikrometrów. Ziarna są wystarczająco małe, aby mogły przeniknąć głęboko do płuc i górnych dróg oddechowych

Jaki wpływ ma pył i zanieczyszczone powietrze na nasze zdrowie?

Pyły mogą stanowić poważny czynnik chorobotwórczy, osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. Nie istnieje próg stężenia, poniżej którego negatywne skutki zdrowotne wynikające z oddziaływania pyłów na zdrowie ludzi nie występują. Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego. Pył zawieszony PM10 powoduje zwiększenie zachorowalności na choroby układu oddechowego

Źródła występowania pyłu w miastach:

Głównym czynnikiem powodującym występowanie pyłów powodujących zanieczyszczenie powietrza w miastach to  emisja ze spalania w  systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa oraz z ruchu drogowego który się zwiększa z każdym rokiem.

Dlatego też zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Groty Solnej, w której powietrze jest wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Gdzie powietrze dodatkowo jest wspomagane mgiełką solankową zawierająca wiele cennych pierwiastków i minerałów. Żyjemy w coraz bardziej zanieczyszczonym powietrzu, najnowsze badania NIK pokazują ze już ponad 45 tys ludzi rocznie umiera na skutek zanieczyszczonego powietrza, dlatego też tak bardzo zachęcamy Państwa do regularnego odwiedzania naszej Groty Solnej. Sól Himalajska, z której jest zbudowana nasza Grota zawiera 84 pierwiastki śladowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu a brak tych pierwiastków może powodować źródło różnych chorób.

Przekroczenie limitu pyłu może maksymalnie wynosić do 35 dni w roku a tym czasem w Poznaniu zaobserwowana w ubiegłym roku  przekroczenie tych limitów o ponad 70 razy w skali roku.

Grota Solna jest doskonałym sposobem na poprawę zdrowia i profilaktykę.

Zachęcamy do aktywnego korzystania z naszej Groty Solnej