Karnety

Karnet normalny na 6 seansów: 84 zł
Karnet ulgowy* na 6 seansów: 60 zł
Karnet normalny na 12 seansów: 144 zł
Karnet ulgowy* na 12 seansów: 114 zł

Karnet joga 4 wejścia 140 zł
(karnet należy wykorzystać w ciągu 1 miesiąca}

* bilety i karnety ulgowe – na podstawie legitymacji – emeryci, renciści, inwalidzi, dzieci powyżej 5 lat,
młodzież szkolna do 18 lat, studenci.